Návrh, výroba a montáž dřevěných příhradových vazníků

 

Střešní dřevěné příhradové vazníky se vyrábí technologií GANG-NAIL společnosti Mitek Industries. Charakteristickým znakem systému je styčníková deska, jako spojovací prostředek.

 

Návrh vazníkové konstrukce  

Návrh vazníků na objekt provádí autorizovaný statik speciálním počítačovým programem fy. MiTek Industries na základě požadavků zákazníka viz. Služby. Pomocí tohoto programu je optimalizován návrh konstukce, osazení a velikost styčníkových desek. Dále vytváří výrobní a montážní dokumentaci.

                                                                                 

Výroba vazníkové konstrukce

- příprava dřevěných impregnovaných přířezů na úhlové pile

- sestavení profilu vazníku

- uložení přířezů do profilu

- osazení styčníkových desek

- postupné zalisování všech styčníků lisem BV 50

- hotový výrobek se uloží na skládku

 

Materiál na výrobu vazníků

- fošnové řezivo obvyklých profilů - 50,60 x 80 - 240

- řezivo o vlhkosti kolem 20 %

- ochrana proti hmyzu a dřevokazným houbám - máčení

- styčníkové desky - tl.plechu 1,  1,5 a 2 mm, délky trnů 10, 15 a 20 mm- povrchová úprava žárový pozink   

 

Střecha v 3D

 

 

Montáž střechy z vazníků

montáž vazníků se provádí podle výkresu vypracovaným statikem

- vazníky se osazují přímo na žel.věnec pomocí jeřábu , případně na pozednici nebo na dřevokonstrukci domu 

- po osazení se vazníky prostorově stabilizují zavětováním v podélné a příčné rovině konstrukce

- stabilizace se provádí pomocí prken, příp. zavětrovací vazníky

- kotvení vazníků do nosné konstrukce BMF-ÚHELNÍK  

- osová vzdálenost vazníků je určena statikem - většinou 1m - 1,2m